วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


97.5 SEED CHART TOP 5


97.5 SEED CHART TOP 20 ชาร์ตเพลงไทย อัพเดท ทุกสัปดาห์

97.5 SEED CHART TOP 5

ประจำวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2554

ชาร์เพลงไทย อัพเดททุกสัปดาห์
อันดับที่ 5   สัมผัสที่เจ็บ - ZEAL
อันดับที่ 4  เสียงที่เปลี่ยน – เบลล์ นันทิตาอันดับที่ 3  ปลายสายรุ้ง - PARADOXอันดับที่  2  ที่รัก -. ปราโมทย์ ปาทาน( เพลงประกอบละคร )อันดับที่  1  คำไหน - รุจ The Star 4 


97.5 SEED CHART TOP 20 ชาร์ตเพลงไทย อัพเดท ทุกสัปดาห์

97.5 SEED CHART TOP 5

ประจำวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2554

ชาร์เพลงไทย อัพเดททุกสัปดาห์

อันดับที่ 5  เธอมีเวลาฟังแค่ไหน - ต้น True AF8
อันดับที่  4  กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหม - Crescendo( เพลงประกอบละคร )
อันดับที่  3  สัมผัสที่เจ็บ - ZEAL
  
อันดับที่  2  คำไหน - รุจ The Star 4 

อันดับที่  1  เสียงที่เปลี่ยน – เบลล์ นันทิตา

97.5 SEED CHART TOP 20 ชาร์ตเพลงไทย อัพเดท ทุกสัปดาห์

97.5 SEED CHART TOP 5

ประจำวันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2554

ชาร์เพลงไทย อัพเดททุกสัปดาห์


อันดับที่  5  ที่รัก -. ปราโมทย์ ปาทาน  ( เพลงประกอบละคร )
อันดับที่  4  ณ บัด NOW - บี้ สุกฤษฎิ์ 
อันดับที่  3  สภาวะทิ้งตัว - แดน วรเวช

อันดับที่  2  สัมผัสที่เจ็บ - ZEAL
อันดับที่  1  เสียงที่เปลี่ยน – เบลล์ นันทิตา 97.5 SEED CHART TOP 20 ชาร์ตเพลงไทย อัพเดท ทุกสัปดาห์

97.5 SEED CHART TOP 5 

ประจำวันอาทิตย์ที่ 1 มกราคม 2555

ชาร์เพลงไทย อัพเดททุกสัปดาห์


อันดับที่  5   ร่มสีเทา - วัชราวลี พลัส
อันดับที่  4  สัมผัสที่เจ็บ - ZEAL
อันดับที่  3  สภาวะทิ้งตัว - แดน วรเวช
อันดับที่  2  ณ บัด NOW - บี้ สุกฤษฎิ์
อันดับที่  1  เสียงที่เปลี่ยน – เบลล์ นันทิตา

97.5 SEED CHART TOP 20 ชาร์ตเพลงไทย อัพเดท ทุกสัปดาห์

97.5 SEED CHART TOP 20

ประจำวันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2555

ชาร์เพลงไทย อัพเดททุกสัปดาห์


อันดับที่  5  สัมผัสที่เจ็บ - ZEAL
อันดับที่ 4  ณ บัด NOW - บี้ สุกฤษฎิ์
อันดับที่  3  สภาวะทิ้งตัว - แดน วรเวช 
อันดับที่  2  เสียงที่เปลี่ยน – เบลล์ นันทิตา
อันดับที่  1  ร่มสีเทา - วัชราวลี พลัส
97.5 SEED CHART TOP 20 ชาร์ตเพลงไทย อัพเดท ทุกสัปดาห์

97.5 SEED CHART TOP 5

ประจำวันที่ 15 มกราคม 2555

ชาร์เพลงไทย อัพเดททุกสัปดาห์


อันดับที่  1  ร่มสีเทา - วัชราวลี พลัส

อันดับที่  2  เสียงที่เปลี่ยน – เบลล์ นันทิตา 

อันดับที่  3   ณ บัด NOW - บี้ สุกฤษฎิ์ 

อันดับที่  4    ณ.จุดนี้ - เฟรม AF8
อันดับที่   5   ว่าแล้ว - Slur


97.5 SEED CHART TOP 20 ชาร์ตเพลงไทย อัพเดท ทุกสัปดาห์

97.5 SEED CHART TOP 5

ประจำวันที่ 22 มกราคม 2555

ชาร์เพลงไทย อัพเดททุกสัปดาห์

อันดับที่  1   ร่มสีเทา - วัชราวลี พลัส 
อันดับที่   2   ณ.จุดนี้ - เฟรม AF8  อันดับที่   3   Second Chance - Singular 
อันดับที่   4   คนข้างๆ (Beside) - 25 Hours 
อันดับที่   5    บอก (ไม่หลอก) - เก้าอี้ไม้ 


97.5 SEED CHART TOP 20 ชาร์ตเพลงไทย อัพเดท ทุกสัปดาห์

97.5 SEED CHART TOP 5

ประจำวันที่ 29 มกราคม 2555

ชาร์เพลงไทย อัพเดททุกสัปดาห์
อันดับที่   1   Second Chance - Singular 

อันดับที่  2  ร่มสีเทา - วัชราวลี พลัส
อันดับที่   3   คนข้างๆ (Beside) - 25 Hours 
อันดับที่  4   ณ.จุดนี้ - เฟรม AF8 อันดับที่   5     บอก (ไม่หลอก) - เก้าอี้ไม้
 
97.5 SEED CHART TOP 20 ชาร์ตเพลงไทย อัพเดท ทุกสัปดาห์

97.5 SEED CHART TOP 5

ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555

ชาร์เพลงไทย อัพเดททุกสัปดาห์อันดับที่  1   บอก (ไม่หลอก) - เก้าอี้ไม้     อันดับที่  2   คนข้างๆ (Beside) - 25 Hours
    อันดับที่  3  Superman - Super Junior    อันดีบที่  4  กรรมกู๊ - The Richman Toy      อันดับที่   5   ร่มสีเทา - วัชราวลี พลัส 

97.5 SEED CHART TOP 20 ชาร์ตเพลงไทย อัพเดท ทุกสัปดาห์

97.5 SEED CHART TOP 5

ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555

ชาร์เพลงไทย อัพเดททุกสัปดาห์อันดับที่   1  คนข้างๆ (Beside) - 25 Hours


อันดับที่  2  บอก (ไม่หลอก) - เก้าอี้ไม้
 
 

อันดับที่  3    กรรมกู๊ - The Richman Toy
 
 

อันดับที่   4  Second Chance - Singular
 


อันดับที่   5   ฉันยังอยู่ทั้งคน - ณัฐ ศักดาทร